5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za proračune
o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.
(2019/2028(BUD))
Izvjestitelj za mišljenje: Pascal Canfin

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 135kWORD 69k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti