5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Pascal Canfin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 132kWORD 70k
Juridische mededeling - Privacybeleid