5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Canfin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 144kWORD 71k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności