5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Pascal Canfin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 138kWORD 71k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate