5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pascal Canfin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 144kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia