5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Pascal Canfin

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 130kWORD 71k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy