17.2.2020
ENVI_AD(2020)646764
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.
(2019/2211(INI))
Докладчик по становище: Паскал Канфен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 141kWORD 48k
Правна информация - Политика за поверителност