17.2.2020
ENVI_AD(2020)646764
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2020 m. metinė augimo apžvalga
(2019/2211(INI))
Nuomonės referentas: Pascal Canfin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 131kWORD 48k
Teisinė informacija - Privatumo politika