10.12.2020
ENVI_AD(2020)653872
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
(2020/2074(INI))
Докладчик по становище: Сусана Солис Перес

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 158kWORD 71k
Правна информация - Политика за поверителност