Arvamus - ENVI_AD(2020)653872Arvamus
ENVI_AD(2020)653872

  ARVAMUS
  Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Saaja: regionaalarengukomisjon
  ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate kohta kliimamuutuste vastases võitluses
  (2020/2074(INI))
  Arvamuse koostaja: Susana Solís Pérez

  10.12.2020

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: