Lausunto - ENVI_AD(2020)653872Lausunto
ENVI_AD(2020)653872

  LAUSUNTO
  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
  aluekehitysvaliokunnalle
  koheesiopolitiikasta ja alueellisista ympäristöstrategioista ilmastonmuutoksen torjunnassa
  (2020/2074(INI))
  Valmistelija: Susana Solís Pérez

  10.12.2020

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: