10.12.2020
ENVI_AD(2020)653872
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita
(2020/2074(INI))
Nuomonės referentė: Susana Solís Pérez

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 157kWORD 67k
Teisinė informacija - Privatumo politika