10.12.2020
ENVI_AD(2020)653872
ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par Kohēzijas politiku un reģionālās vides stratēģijām cīņā pret klimata pārmaiņām
(2020/2074(INI))
Atzinuma sagatavotāja: Susana Solís Pérez

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 163kWORD 66k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika