10.12.2020
ENVI_AD(2020)653872
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för regional utveckling
över sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar
(2020/2074(INI))
Föredragande av yttrande: Susana Solís Pérez

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 137kWORD 69k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy