5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Докладчик по становище(*): Паскал Канфен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 274kWORD 166k
Правна информация - Политика за поверителност