5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Pascal Canfin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 226kWORD 163k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik