5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Izvjestitelj za mišljenje(*): Pascal Canfin

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 235kWORD 132k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti