5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Rapporteur voor advies (*): Pascal Canfin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 233kWORD 163k
Juridische mededeling - Privacybeleid