5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Programu InvestEU
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Pascal Canfin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 261kWORD 165k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności