5.10.2020
ENVI_AD(2020)658817
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU
(COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Pascal Canfin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 253kWORD 164k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia