Udtalelse - ENVI_AD(2020)658853Udtalelse
ENVI_AD(2020)658853

  UDTALELSE
  fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
  (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
  Ordfører for udtalelse (*): Pascal Canfin

  14.10.2020

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: