14.10.2020
ENVI_AD(2020)658853
LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
(COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Valmistelija (*): Pascal Canfin

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 266kWORD 174k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö