Lausunto - ENVI_AD(2020)658853Lausunto
ENVI_AD(2020)658853

  LAUSUNTO
  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
  budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
  (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
  Valmistelija (*): Pascal Canfin

  14.10.2020

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: