14.10.2020
ENVI_AD(2020)658853
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht
(COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Rapporteur voor advies (*): Pascal Canfin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 277kWORD 176k
Juridische mededeling - Privacybeleid