14.10.2020
ENVI_AD(2020)658853
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Canfin

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 310kWORD 175k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności