14.10.2020
ENVI_AD(2020)658853
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD))
Raportor pentru aviz(*): Pascal Canfin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 293kWORD 180k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate