Udtalelse - ENVI_AD(2021)689783Udtalelse
ENVI_AD(2021)689783

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om en europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
(2021/2011(INI))
Ordfører for udtalelse: Sara Matthieu

29.6.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: