Vélemény - ENVI_AD(2021)689783Vélemény
ENVI_AD(2021)689783

VÉLEMÉNY
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére
a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégiáról
(2021/2011(INI))
A vélemény előadója: Sara Matthieu

29.6.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: