MNENJE
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o evropski strategiji za kritične surovine
(2021/2011(INI))
Pripravljavka mnenja: Sara Matthieu

29.6.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: