6.9.2021
ENVI_AD(2021)693812
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 - všetky oddiely
(2021/0227(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pascal Canfin

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 165kWORD 74k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia