Arvamus - ENVI_AL(2021)663382Arvamus
ENVI_AL(2021)663382

Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2020/0382(NLE))

28.1.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: