Yttrande - ENVI_AL(2021)663382Yttrande
ENVI_AL(2021)663382

Yttrande över beslutet om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (2020/0382(NLE))

28.1.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: