Módosítások - ENVI_AM(2013)510827Módosítások
ENVI_AM(2013)510827

MÓDOSÍTÁS:
62 - 189
Jelentéstervezet
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása
Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: