Amendamente - ENVI_AM(2013)510827Amendamente
ENVI_AM(2013)510827

AMENDAMENTELE
62 - 189
Proiect de aviz
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului
Propunere de directivă
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: