Ändringsförslag - ENVI_AM(2013)510827Ändringsförslag
ENVI_AM(2013)510827

ÄNDRINGSFÖRSLAG
62 - 189
Förslag till betänkande
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
Förslag till direktiv
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: