Módosítások - ENVI_AM(2013)510870Módosítások
ENVI_AM(2013)510870

MÓDOSÍTÁS:
190 - 315
Jelentéstervezet
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosítása
Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: