Emendi - ENVI_AM(2013)510870Emendi
ENVI_AM(2013)510870

EMENDI
190 - 315
Abbozz ta’ rapport
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)
Emenda tad-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent
Proposta għal direttiva
(COM(2012)0628 - C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

29.5.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: