Ændringsforslag - ENVI_AM(2014)539662Ændringsforslag
ENVI_AM(2014)539662

  Udkast til forslag til beslutning
  Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Ian Duncan, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis
  (PE537.364v02-00)
  FN's konference om klimaændringer (COP 20) i Lima, Peru (1.-12. december 2014)

  21.10.2014

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: