Módosítások - ENVI_AM(2014)539662Módosítások
ENVI_AM(2014)539662

Állásfoglalásra irányuló indítvány tervezete
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Ian Duncan, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis
(PE537.364v02-00)
az ENSZ 2014. december 1-12. között, Limában (Peru) megrendezendő 2014. évi éghajlat-változási konferenciája (COP 20)

21.10.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: