Amendementen - ENVI_AM(2014)539662Amendementen
ENVI_AM(2014)539662

Ontwerpresolutie
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Ian Duncan, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis
(PE537.364v02-00)
Conferentie over klimaatverandering in Lima, Peru (COP 20)
(1 - 12 december 2014)

21.10.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: