Poprawki - ENVI_AM(2014)539662Poprawki
ENVI_AM(2014)539662

  Wstępny projekt rezolucji
  Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Ian Duncan, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis
  (PE537.364v02-00)
  Konferencja ONZ poświęconej zmianom klimatu − COP 20 w Limie, Peru (1−12 grudnia 2014 r.)

  21.10.2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: