21.10.2014
ENVI_AM(2014)539662
Návrh uznesenia
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Ian Duncan, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Valentinas Mazuronis
(PE537.364v02-00)
Konferencia Organizácie Spojených národov o zmene klímy v roku 2014 - COP 20 v Lime, Peru (1. - 12. decembra 2014)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 843kWORD 565k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia