20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
ÆNDRINGSFORSLAG
94 - 192
Udkast til betænkning
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer
Forslag til forordning
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 547kWORD 837k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik