20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
AMANDMANI
94 - 192
Nacrt izvješća
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani
Prijedlog uredbe
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 912kWORD 822k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti