20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
AMENDEMENTEN
94 - 192
Ontwerpverslag
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
Nieuwe voedingsmiddelen
Voorstel voor een verordening
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435/(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 666kWORD 663k
Juridische mededeling - Privacybeleid