20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
POPRAWKI
94 - 192
Projekt sprawozdania
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 870kWORD 1013k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności