20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
AMENDAMENTELE
94 - 192
Proiect de raport
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
Propunere de regulament
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 879kWORD 1078k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate