20.10.2014
ENVI_AM(2014)539826
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
94 - 192
Návrh správy
James Nicholson
(PE537.480v02-00)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách
Návrh nariadenia
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 967kWORD 1027k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia