7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
ÆNDRINGSFORSLAG
52 - 188 (del I)
Udkast til betænkning
Julie Girling
(PE551.932v01)
Nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF
Forslag til direktiv
(COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 922kWORD 1002k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik