7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
AMANDMANI
52 - 188 (Dio I.)
Nacrt izvješća
Julie Girling
(PE551.932v01)
Smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjena Direktive 2003/35/EZ
Prijedlog direktive
(COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1011kWORD 1255k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti