7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
PAKEITIMAI
52 - 188 (I dalis)
Pranešimo projektas
Julie Girling
(PE551.932v01-00)
Tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir Direktyvos 2003/35/EB dalinis keitimas
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2013)0920 - C8-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 967kWORD 957k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika